Produkty


V spoločnosti NAOS vyvinuli fóliovú technológiu systému vyhrievania novej generácie. Tajomstvo spočíva nielen v prevratnej tkanine z uhlíkových vláken, ale aj v spôsobe spojenia medenej platne so strieborným prvkom.

Mimoriadne tenká, len 0,5 mm hrubá fóliová technológia systému vyhrievania na základe dlhovlnného infračerveného žiarenia.
Teplo biologicky optimálne pre náš organizmus.
Antibakteriálne účinky

Fólia heatflow

  • Infračervená vyhrievacia fólia heatflow je hrubá 0,5 mm a vysiela infračervené žiarenie s vlnovou dĺžkou 5 – 20 mikrometrov

Vlastnosti

  • vysoká rýchlosť ohrevu fólie
  • bez nežiaduceho elektromagnetického žiarenia
  • odolná voči prehriatiu
  • zdraviu prospešný spôsob vykurovania
  • dlhá životnosť
  • antibakteriálne účinky
Fólia heatflow

Vo fólii heatflow sa ako vyhrievací prvok využíva uhlíková vláknitá tkanina, ktorú tvorí zmes uhlíkového vlákna s uhlíkovou pastou. Iní výrobcovia využívajú len uhlíkovú pastu nanesenú na fóliu tlačiarenským spôsobom. Vďaka použitiu tkaniny z uhlíkových vláken sa zvyšuje životnosť vyhrievacej fólie až trojnásobne (viac ako 30 rokov) a zároveň sa vylučuje lokálne prehrievanie povrchu. Fólia heatflow je technologicky patentovaná a svojimi vlastnosťami a charakteristikami zásadne prekonáva alternatívne druhy vykurovania.
Zloženie tkaniny heatflow
Základným faktorom určujúcim kvalitu a bezpečnosť infračervenej vyhrievacej fólie je spôsob spojenia medenej platne so strieborným pásom. Pri technológii výroby iných výrobcov infračervených fólií neexistuje pevný kontakt medzi medenou platňou a strieborným poprášením, čo v závislosti od prevádzkovej doby môže zapríčiniť vznik nežiaduceho elektrického oblúku. Vďaka precíznej metóde zlepovania za pomoci špeciálneho vodivého polyméru fólia heatflow vylučuje vznik elektrického oblúku. Rozdiely v spôsobe spojenia medeného a strieborného prvku zobrazuje ilustračná schéma.
Porovnanie zloženia štruktúr fólií